direct contact

Stel uw vraag

Waardevermindering of herstel

Wanneer er expertise aan uw caravan of camper plaatsvindt kan het zijn dat de expert de schade afmaakt op basis van waardevermindering. Dit betekent dat er een geldbedrag wordt betaald terwijl de schade aan de caravan/camper blijft zitten. De hoogte van dit bedrag is volledig afhankelijk van de leeftijd van het voertuig, de ernst van de schade en uiteraard de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

Indien U de schade laat herstellen zullen de volgende stappen worden doorlopen:

Na expertise en herstelopdracht : volgt er in vele gevallen een deelbetaling door de maatschappij. Dit houdt in dat de maatschappij alvast een gedeelte van het schadebedrag uitkeert naar uw rekening. Het restantbedrag (minus een eventueel eigen risico*) volgt wanneer de originele schadefactuur naar de maatschappij wordt opgestuurd.

U zal vervolgens het complete schadebedrag moeten overmaken aan het herstelbedrijf.

Akte van Cessie

Het is mogelijk om de betaling en facturering tussen u, de maatschappij en het herstelbedrijf te versnellen, d.m.v. een zogenaamde "akte van cessie". Deze akte zorgt ervoor dat de facturering en betaling rechtstreeks tussen de verz. maatschappij en het herstelbedrijf mag plaatsvinden. Aangezien de maatschappij het schadebedrag minus het eigen risico overmaakt blijft u dit bedrag wel aan het herstelbedrijf schuldig.

Eigen risico of Bonus malus systeem

In vele gevallen betaald u per schade geval een eigen bijdrage, een z.g.n. eigen risico. De hoogte van het eigen risico is per maatschappij en/of schadegeval verschillend. Ook kan het zijn dat uw verzekeringsmaatschappij in geval van schade de premiekorting verlaagt. Deze premiekorting bouwt u op d.m.v. schadevrije jaren.

Expertise kosten:

De kosten die het herstelbedrijf maakt tijdens het opstellen van het schaderapport en het begeleiden van de schade-expert worden expertisekosten genoemd. Deze kosten zullen u niet worden doorberekend wanneer u kiest om de schade te laten herstellen. Indien u ervoor kiest om de schade niet te laten herstellen zullen de expertisekosten aan u in rekening worden gebracht.

Logo Duurzaam caravan camper2